Ultimovacs

UTVIKLING AV BANEBRYTENDE KREFTVAKSINE BASERT PÅ LEDENDE, NORSK FORSKNING.

Bioteknoligiselskapet Ultimovacs AS har som mål å utvikle en terapeutisk kreftvaksine basert på forskning fra Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Dette er en innovativ og moderne kreftbehandling, hvor vaksinen skal stimulere immunsystemet til å kjenne igjen, angripe og drepe kreftceller, såkalt immunterapi. Immunologisk behandling har mindre bivirkninger enn tradisjonelle metoder for kreftbehandling og gir en effekt som varer lenge, og er ikke bare en utsettelse av sykdomsforløpet.

Vaksinen som utvikles av Ultimovacs er tiltenkt behandling av de fleste krefttyper. Det internasjonale potensialet for denne typen kreftvaksine er betydelig.

Norge er langt fremme i forskning og utvikling av immunterapi. Ultimovacs' kreftvaksine utvikles av de tre forskerne Gustav Gaudernack, Anne-Marie Rasmussen og Else Marit Inderberg Suso ved Oslo Universitetssykehus. Gaudernack og hans kollegaer er pionerer innen utvikling av kreftvaksiner, og var sammen med utprøvingsenheten ved Oslo Universitetssykehus de første til å teste og utvikle denne typen kreftvaksiner. To kliniske studier av vaksinen ble startet i 2013 (prostatakreft og lungekreft). Studiene har så lang gitt svært oppløftende resultater.

Gjelsten Holding AS eier 39% av Ultimovacs.

Les mer om Ultimovacs på www.ultimovacs.com.