Sport 1

SPORT 1 ER EN LANDSDEKKENDE FAGHANDELSKJEDE MED CA. 200 SELVSTENDIGE OG ENGASJERTE BUTIKKER SOM ELSKER "EKTE SPORT".

Sport 1 er en kjede av selvstendige sportsbutikker som spenner fra tradisjonelle fullsortimentsbutikker til spesialistforretninger innen ski, sykkel, løp og friluft. Vårt mål er å gjøre Sport 1 til landets beste faghandelskjede innen sport gjennom å synliggjøre og levere grunnverdien i konseptet EKTE SPORT. I dette ligger at Sport 1 butikkene har lokalt eierskap, en sterk forankring i lokale aktiviteter, samt engasjerte medarbeidere som kan sitt fag og gir sine kunder gode råd og relevant veiledning.

I tillegg til Sport 1-butikkene er også Anton Sport og Skandinavisk Høyfjellsutstyr en del av Sport 1-familien.

Gjennom vårt 85% eierskap i Sport 1 tar Gjelsten Holding del i et økende marked for sports- og friluftsaktiviteter, basert på en stadig sterkere helse- og livsstilstrend. Selskapet har de senere årene vært gjennom en betydelig utvikling, hvor man har bygget en effektiv struktur og logistikk som kommer våre medlemsbutikker og deres kunder til gode.

Sport 1 Gruppens hovedkontor og lager holder til på Kløfta i Akershus.

Les mer om Sport 1 på www.sport1.no.

  
Tall i NOK mill. 2011 2012 2013 2014
Inntekter 900 891 954 986
EBITDA 20 17 22 27
Driftsresultat 15 12 16 21
Resultat før skatt 6 1 8 10