Profier

PROFIER ER EN LEDENDE, LANDSDEKKENDE EIENDOMS-UTVIKLER INNEN HANDEL, BOLIG OG KONTOR.

Profier ble etablert i 1994, og har siden den gang utviklet over 600.000 m² handel og over 4.000 boliger.

Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet, og har en visjon om å skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere. Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter. Profier er alltid på jakt etter nye tomter for utvikling av bolig- og næringseiendommer.

Profier har til enhver tid rundt 50-60 prosjekter under utvikling og oppføring innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkpriser for våre prosjekter.

Gjelsten Holding eier 80% av Profier som er lokalisert i Asker.

Les mer om Profier på www.profier.no.

Tall i NOK mill. 2011 2012 2013 2014
Inntekter 109 225 134 162
EBITDA 57 156 76 94
Driftsresultat 48 143 62 74
Resultat før skatt 37 130 42 54
Eiendomsutvikling
Handel
Bolig
Kontor