Fabritius

FABRITIUS ER EN LEDENDE AKTØR INNEN UTVIKLING OG FORVALTNING AV KOMBINASJONSEIENDOM, SAMT BYUTVIKLING I ØSTLANDSOMRÅDET.

Fabritius har røtter tilbake til 1844, da selskapet startet grafisk virksomhet i Brobekkveien 80 i Oslo. På det meste var over tusen mennesker sysselsatt i bedriften. Fra 1991 har Fabritius vært et rendyrket eiendomsselskap innenfor investering, forvaltning og utvikling, og har gjennomført et betydelig antall prosjekter.

Fabritius Gruppen med datterselskaper er en betydelig eiendomsaktør i Norge. Hovedaktiviteten er i Osloregionen hvor selskapet driver byutvikling på Ulven sammen med Storebrand Eiendom. I tillegg eier selskapet store tomteområder for utvikling av kombinasjonsbygg for lager, kontor og produksjon rundt Oslo.

Foruten å være en eiendomsutvikler forvalter også Fabritius Gruppen en betydelig eiendomsmasse som er en del av utviklingseiendommene og eiendommer i langsiktig eie. Fabritius har en organisasjon på ca. 20 personer med kompetanse på prosjektledelse, reguleringsarbeid, marked, forvaltning, økonomi og analyse.

Utvikling

Fabritius er en solid og kompetent eiendomsutvikler innen kombinasjonsbygg og byutvikling på Ulven. Selskapet har de seneste årene utviklet vellykkede prosjekter for kunder som Strålfors, Byggmakker, Wittusen & Jensen, ISS, Sport 1 Gruppen, Nissan, Moderne Kjøling, Nokas, Bertel O. Steen, Kid, Malorama, Hyundai m.fl.

På Ulven har vi et større byutviklingsprosjekt hvor det de neste årene planlegges utbygging av ca. 500.000 m² bolig, handel, kontor og service. Ulven er også aktuelt som en del av et mulig vinter-OL i Oslo i 2022.

Forvaltning

Fabritius forvalter ca. 300.000 m² eiendom i og rundt Oslo innenfor handel, kontor, lager og produksjon. Fabritius eier og forvalter også Gjelsten Holding-konsernets hovedkontor Stranden 11 på Aker Brygge.

Les mer om Fabritius på www.fabritius.no.

  
Tall i NOK mill. 2011 2012 2013 2014
Inntekter 235 68 101 110
EBITDA 157 7 28 40
Driftsresultat 143 1 22 32
Resultat før skatt 110 -29 16 3
Eiendomsselskap innen utvikling og forvaltning
Byutvikling på Økern
Kombinasjonsbygg i Østlandsområdet
1.100 mål tomteareal for utvikling