Gjelsten Holding

Milepæler

 1. 2000 Gjelsten Holding etablert
 2. 2001 Kjøp av Fabritius Gruppen
 3. 2002 Kjøp av Profier
 4. 2003 Kjøp av Noah
 5. 2006 Salg av eiendom for over NOK 1 mrd.
 6. 2006 Kjøp av Sport 1 Gruppen
 7. 2007 Reinvestert i eiendom for NOK 700 mill.
 8. 2008 Betydelige investeringer i NOAH
 9. 2010 Avtale vedr. utvikling av Ulven
 10. 2011 Solgt eiendom for over NOK 1 mrd.
 11. 2012 Kjøp av Kid Interiør

Gründerånd, fokus og langsiktighet går som en rød tråd gjennom Bjørn Rune Gjelstens historie, verdier som også utgjør et fundament for Gjelsten Holding.

Gjelsten-familien

Firmaets logo, som inneholder en ørn og en lilje, er inspirert av et familievåpen fra Bergen fra 1500-tallet, og familiens aner går tilbake til gårdene Gjelsten og Nakken nordøst for Ålesund. Familiens historie preges både av handel og næringsutvikling. På 1600-tallet var en av Gjelstens forfedre, Magdalene Tørresdotter, en av få skrive- og regnskapskyndige kvinner i Norge. Virksomheten som hun, og etter hvert hennes sønner drev, bestod både av skipsfart, trelasthandel og fiskehandel.

Fra 1871 drev handelsfirmaet P. A. Gjelsten en betydelig virksomhet innen handel og skipsfart fra Fiksdal, som inntil første verdenskrig var et av de største handelssteder mellom Trondheim og Bergen.

Bjørn Rune Gjelsten

Bjørn Rune Gjelsten var i perioden 1985-1995 sentral i utviklingen av RGI som i 1996 fusjonerte med Aker. Gjelsten var styreleder i Aker og konsernsjef i Aker RGI fra 1996 til 2000. Aker RGI kontrollerte da en omsetning på over 50 milliarder kroner og hadde 36.500 ansatte. Utviklingen var bygget på tydelige verdier: Klare mål, tydelig fokus, hardt arbeid og aktivt eierskap.

Disse verdiene utgjorde også fundamentet da Gjelsten i 2000 etablerte Gjelsten Holding.

Tall i NOK mill. 2011 2012 2013 2014
Inntekter 1 668 2 118 2 627 2 847
EBITDA 327 387 444 475
Driftsresultat 261 322 366 380
Resultat før skatt 228 222 236 274
Gjelsten Holding skaper verdier gjennom aktivt eierskap.
Vi tilfører våre bedrifter kompetanse og kapital.
Vi krever engasjerte, beslutningsdyktige og kvalitetsbevisste medarbeidere.

Bjørn Rune Gjelsten
Eier og styreleder
Gjelsten Holding

Henrik Schüssler
Daglig leder
Gjelsten Holding

Rune Marsdal
Økonomisjef
Gjelsten Holding

Asgeir Solheim
Adm. Dir.
Fabritius

Lasse Lundhaug
Adm. Dir.
Profier

Carl Hartmann
Adm. Dir.
Noah

Kjersti Hobøl
Adm. Dir.
Kid Interiør

Ole-Henrik Skirstad
Adm. Dir.
Sport 1

Virksomheten

Fabritius (100%) utvikler og forvalter kombinasjonsbygg (lager/kontor/logistikk) i Oslo og andre norske byer. Fabritius er også deleier i Ulven i partnerskap med Storebrand.

Profier (80%) er en landsdekkende eiendomsutvikler innen bolig, handel og kontor.

NOAH (100%) er Nordens ledende miljøbedrift innen håndtering av uorganisk spesialavfall som nøytraliseres og sluttbehandles på Langøya utenfor Holmestrand.

Ultimovacs (39%) utvikler en kreftvaksine basert på ledende norsk forskning.

Kid Interiør er Norges største og mest lønnsomme hjemmetekstilkjede med rundt 130 egeneide butikker over hele landet. Kid Interiør har en markedsandel på ca. 30%, og er kjent for gardiner, sengesett, tekstiler og tilbehør gjennom mer enn 75 år.

Sport 1 Gruppen (85%) er kjedesentralen i Sport 1 som har ca. 200 butikker fordelt over hele landet. Sport 1 er tuftet på fagkunnskap, merkevarer og lokal tilpasning. Sport 1 Gruppen er også eier av Anton Sport samt fjell- og friluftslivkjeden Skandinavisk Høyfjellsutstyr.

Lønnsom utvikling

Siden etableringen av Gjelsten Holding i 2000 har vi vært gjennom en aktiv oppbyggings- og utviklingsperiode. Selskapet har i perioden hatt en god resultatutvikling og har en solid finansiell plattform som gjør oss godt rustet for videre vekst og utvikling. Det er skapt betydelige verdier siden oppstarten i 2000.

Fabritius Profier NOAH Ultimovacs Kid Interiør Sport 1